sunnuntai 20. maaliskuuta 2016


Kellokosken Perhekeskus Ikiomassa 15.3.2016Tuusulassa on neljä perhekeskusta; Myötätuuli Hyrylässä, Pikku Pellava Riihikalliossa, Ikioma Kellokoskella ja Notkopuisto Jokelassa. Perhekeskus on avoin kohtaamispaikka vanhemmille ja lapsille. (Tutustu tästä :http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6013;d=6013 )

Tällä kertaa Lapelaisten kanssa kokoonnuimme pitämään kokousta Kellokoskelle Ikiomaan. Asialista oli lyhyt, mutta vieraan tapaaminen sitäkin tärkeämpi ja odotetumpi. Saimme kokoukseen mukaan Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Helena Palolan. Käsittelylistalla hänen kanssaan olivat perhekeskukset, sekä varhaiskasvatusta koskevat tulevaisuuden muutokset.

Aivan ensimmäisenä oli tietysti luonnollista aloittaa keskustelu perhekeskusten tilanteesta ja tulevaisuudesta. Lähestyimme viime vuonna valtuustoa aloitteella, jossa ilmaisimme huolemme perhekeskus toiminnasta, ja etenkin Tuulas-hankkeessa (http://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=1668;d=166) perhekeskuksille alunperin asetettujen tavoitteiden tilasta nykypäivänä.Tästä samasta huolesta halusimme edelleen keskustella Palolan kanssa. 
Hän kertoi meille, että perhekeskukset säilytettiin hankkeen jälkeen osana varhaiskasvatuksen palveluita. Tavoitteet perheitä tukevasta toiminnasta näkyvät tänäkin päivänä perhekeskusten toiminnassa. Kerhoja, perhekerhoja, avointa toimintaa, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa - tätä kaikkea löytyy perhekeskuksista tänäkin päivänä. Laadukkaat palvelut tarkoittavat mm. pätevää henkilöstöä. Tämä toteutuu, sillä Tuusulan perhekeskuksissa vastuutyöntekijänä toimii lastentarhanopettaja. Huolemme kerhojen lapsi-aikuis -mitoituksesta nousi myös keskustelussa esiin. Palola kertoi, että lasten kerhoihin on määritelty osapäiväryhmän mitoitus (13 lasta / kasvattaja). Kerho kohtaisesti huomioidaan eri ryhmien tilanteet ja kasvattajien määrä suhteessa ryhmään. Se, mikä on ensiluokkaisen upeaa, on että Veo:n (varhaiskasvatuksen erityisopettajan) palvelut ovat käytössä myös kerhojen lapsilla / henkilökunnalla tarpeen vaatiessa. Kerhoryhmiä täytettäessä huomioidaan kokonaisuus. Kerhoilla on varhaiskasvatussuunnitelma toiminnan osalta, sekä kaikilla toiminnassa mukana olevilla lapsilla henkilökohtaisesti. Tämäkin on osaltaan takaamassa laadukasta perhekeskustoimintaa.

Toisena merkittävänä keskustelunaiheena oli 1.8.2016 voimaan tuleva varhaiskasvatuslain muutos subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kun tällä hetkellä kaikilla lapsilla/perheillä on subjektiivinen oikeus määritellä itse päivähoidon tarpeensa, etenkin siis hoitopäivän pituuden osalta, niin elokuusta lähtien päivähoito-oikeus (varhaiskasvatusoikeus) rajataan 20h/vko niiden lasten osalta, joiden vanhemmat/vanhempi on kotona. Tämän hetkisen arvion mukaan tämä koskettaa noin 80 päivähoidossa olevaa lasta koko Tuusulassa. Lapelaiset halusivat tiedustella miten kunnassa on mietitty asian organisoimista, jotta se mahdollisimman vähän kuormittaa päiväkotiryhmiä, ja mahdollisimman hyvin palvelee kaikkia asianosaisia perheitä. Kun lapsen päivähoito-oikeus (oikeus varhaiskasvatukseen) muuttuu 20h/viikko oikeudeksi, käydään perheen kanssa palvelukeskustelu. Lain mukaan perheelle tarjotaan kaksi vaihtoehtoa (osa-aikainen/osa-viikkoinen) ja perhe valitsee tarjotuista vaihtoehdoista. Mikäli lapsen etu vaatii suurempaa kuin 20h/viikko päivähoitoa (varhaiskasvatusta), päiväkodin johtaja yhteistyössä perheen kanssa määrittelee palvelukeskustelussa sopivimman ratkaisun. Palvelukeskustelussa selvitetään perheen tilannetta, ja suunnitellaan yhdessä mikä on kyseisen perheen kohdalla oikea ratkaisu. Näihin palvelukeskusteluihin voidaan myös ottaa mukaan veo (varhaiskasvatuksen erityisopettaja). Kaikissa tilanteissa kuitenkin merkittävää on, että lain mukaan lapsella on oikeus samaan päivähoitoyksikköön, vaikka perheen tilanne muuttuisikin. Tämä turvaa perheille ja lapselle sen, ettei heidän päiväkotinsa muutu, vaikka perhetilanne muuttuisikin. Olimme yhtä mieltä siitä, että perhekeskusten avoin varhaiskasvatustoiminta on merkityksellistä myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen näkökulmasta.
Kiitos Helena Palolalle osallistumisesta kokoukseemme, ja siitä avoimesta keskusteluyhteydestä, jonka saimme aikaan.
Lopuksi keskustelimme vielä kokouksessa koulusosionomien tilanteesta. Muutamat vanhempainyhdistykset ympäri Tuusulaa yhteistyössä ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa he ovat ilmaisseet huolensa siitä, että koulusosionomien toimintaa pitää ehdottomasti tukea ja jatkaa. Lapessa ollaan asiasta samaa mieltä, ja niinpä jäämme tarkkailemaan mihin tilanne kehittyy.
Seuraavan kerran tapaamme Notkopuistossa...


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti