sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Vuoden ensimmäisen kokouksen antia..

26.1.2016

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Lapsi- ja perheasiainneuvosto toivottaa kaikille antoisaa ja elämäntäyteistä 
 vuotta 2016!! 
Toivomme, että tänäkin vuonna, yhdessä saamme Tuusulasta rakennettua taas hieman paremman paikan asua ja vaikuttaa.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Kokoonnuimme vuoden ensimmäiseen kokoukseen Tuusulan perhetukikeskukselle. Asialistamme ei tähän kokoukseen ollut ehtinyt paisumaan järin pitkäksi, mutta onneksemme olimme kuitenkin saaneet vieraaksemme henkilön, jolla oli paljon painavaa asiaa. Perheiden tukipalveluiden johtava sosiaalityöntekijä, Kati Paaso, saapui keskuuteemme kertomaan perheiden sosiaalipalveluista Tuusulassa.

Tuusulassa perheiden sosiaalipalvelut pitävät sisällään perheiden ja lastensuojelun sosiaalityön, vastaanotto- ja arviointiyksikön, sekä perheiden tukipalvelut. Vuonna 2015 voimaan tulleet tärkeät lakimuutokset lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaeissa ovat tuoneet tullessaan myös Tuusulaan uusia tuulia. Näiden lakimuutosten antia on muun muassa perheiden oikeus saada palveluita entistä varhaisemmassa vaiheessa. Merkittävä muutos on myöskin sosiaalihuoltolain mukaiset perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ja vertaisryhmätoiminta, jota on mahdollisuus nykyään saada ilman lastensuojelun mukana oloa. Nykyään myöskin tehdään lain mukaista palvelutarpeen arviointia ilman lastensuojeluilmoitusta tai lastensuojelun osallisuutta. Tällaisissa palvelutarpeen arvioinneissa pyritään mahdollisimman moniammatilliseen työskentelyyn, perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Paaso valotti meille mitä tarkoittavat perhekuntoutus, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, jälkihuolto ja lapsiperheiden kotipalvelu. Kuulimme myös vastaanotto- ja arviointiyksikön toiminnasta. Seuraavassa lyhyet infot tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta, sekä lapsiperheiden kotipalvelusta.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta:
Lapsen tai nuoren on mahdollista saada tukihenkilö- tai tukiperhe sosiaalihuoltolain mukaisesti, ilman lastensuojelun asiaan liittymistä. Mutta toki myös lastensuojelun asiakkuuden kautta. Tuusulassa on omana toimintana tukihenkilöitä, sekä ammatillisia tukihenkilöitä. Tukiperheitä järjestetään yhteistyössä perhehoitoyksikkö Pihlajan kanssa. 

Lapsiperheiden kotipalvelu:
Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä perheet voivat ottaa itse yhteyttä kuntaan, ja pyytää tilapäistä kotipalvelua. Vastaava perhetyöntekijä arvioi palvelun tarpeen puhelimessa. Kotipalvelu on maksullista, ja sitä on mahdollista saada 50h/vuodessa tilapäisenä palveluna. Tilapäisen palvelun jälkeen palvelun tarve arvioidaan uudestaan. Kriteerit siitä, minkälaisessa tilanteessa perhe voi saada kotipalvelua löytyy kunnan 
Kotipalvelussa on tarjolla myös palveluseteli. 
Palveluntuottaja valikko löytyy https://parastapalvelua.fi/ palveluntuottajat -sivulta. 

Perheiden sosiaalipalveluita tarkastellessamme kävimme myös pitkän keskustelun MLL:n järjestämästä perhekummi toiminnasta. Päätimme Lapesta käsin lähteä selvittämään olisiko tämänkaltainen vapaaehtoistoiminta mahdollista Tuusulassa.

Kiitos, Kati Paasolle, tuhannesti kattavasta informaatiopaketista. Nyt lapsi- ja perheasiainneuvosto on paremmin kartalla siitä, miten Tuusulassa järjestetään perheiden sosiaalipalveluita. Seuraavassa kokouksessa pureudumme varhaiskasvatuspalveluiden kenttään, kun vieraaksemme saamme varhaiskasvatuspäällikön.

Seuraava kokous 15.3.2016

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti